Agenda


28-29 september 2019| Expositie Beeldhouwgroep van idee tot verbeelding

BEELDEN TUSSEN HEMEL EN AARDEIn het witte kerkje van Engelbert daterend uit de 13e eeuw is in het weekend van 28 en 29 september de beeldententoonstelling ‘tussen hemel en aarde’ te zien. Twaalf ruimtelijke werken gemaakt door de beeldhouwgroep ‘van idee tot verbeelding’ 2019 laten zien hoe er is nagedacht over de vraag wat is zwaarte, wat is licht, hoe verhouden deze zich tot elkaar en hoe zijn zij met elkaar verweven.
U bent van harte uitgenodigd.

Deelnemers beeldhouwgroep 2019
Annelies Swart - Annemiek Jipping - Cocky Muskee - Ilse van der
Ree - Ivonne Lodewijks - John Krop - Marga Leber - Merle van der
Molen - Nelly Nolta - Paula Mulder - Peter Garfield - Wim Scheltens.

Opening
zaterdag 28 sept - 16.00 uur
door dhr. F. Flentge
Cellogroep Vrijdag, Groningen.

Locatie
Engelberterweg 39
9723 EJ Engelbert

Info
bijvrijdag.nl/beeldend


28-30 juni 2019| Expositie Eindexamen Creatieve Handvaardigheid

VERBINDING

.


11 mei 2019| Orgelspel in Engelbert

ORGELDAG NOORD NEDERLAND

Op de 2-de zaterdag in mei vindt traditiegetrouw  “Orgeldag Noord Nederland” plaats.
De Stichting Hinszorgel Leens maakt het, met de orgeleigenaren, mogelijk om op deze dag orgels te laten bespelen door geïnteresseerde orgelliefhebbers.
In de kerk van Engelbert komen  3 organisten elk een half uur spelen op het Flentrop orgel.
11.30 uur     Dhr. L. Witteveen
12.00 uur     Dhr. H. Rengers
15.00 uur     Dhr. A. Wiegersma

Iedereen is welkom te komen luisteren.
De toegang is gratis.


22 april 2019| Projectkoor Noord Nederland

VOORJAARSCONCERT

In het Witte kerkje van Engelbert vindt op  22 april (2e paasdag) een uitvoering plaats van het kleinkoor van Projectkoor Noord Nederland.
Het koor staat onder leiding van dirigent/componist Jan Verbogt.

U kunt luisteren naar muziek uit verschillende periodes, waarbij werken worden uitgevoerd van zowel bekende componisten zoals o.a. Josquin Desprez, Bach, Lauridsen, als ook een aantal eigen composities en bewerkingen van hedendaagse muziek, zoals Philip Glass.
Verbinding staat hierbij op de voorgrond en het samenspel van klanken zorgt voor een sfeervol en verrassend geheel. Laat U meevoeren op de thermiek van de prachtige muziek in combinatie met de eenvoud van het Witte kerkje. 

Aanvang concert: 15.00
Toegangsprijs: € 8,--

Na afloop is er mogelijkheid om wat na te praten met koffie en/of thee.

Klik hier om de flyer te bekijken (pdf)


4 april 2019| Lezing door strafpleiter Wim Anker

ROL, TAAK EN ATTITUDE VAN DE STRAFPLEITERWim Anker gaat vertellen over de rol, taak en attitude van de strafpleiter. Ook zal hij spreken over de vooroordelen die er bestaan over het beroep en over de principiële uitgangspunten van het kantoor van de Ankers.
Verder is er aandacht voor interessante zaken die recent nog in het nieuws waren en ook blikt hij terug op geruchtmakende zaken uit het verleden.  
Na de pauze is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Entree € 5,-
Aanvang 20.00 uur


Reserveren via: 050-5415540 of 06-13645036


16 maart 2019| Expositie in de kerk van Engelbert

KOM, KIJK KUNST KERK ENGELBERTOp zaterdag 16 maart opent in het kerkje van Engelbert een expositie van werk van de cusisten van de cursusgroep van Franca Hiddink. De expositie opent om 11.00 uur en de toegang is gratis.
U bent van harte welkom!

Zaterdag 16 en zondag 17 maart
Entree gratis
Aanvang 11.00 uur


10 maart 2019| Lezing door psychiater Frank Kortmann

EEN VOLTOOID LEVEN EN DE KUNST VAN HET STERVENVragen die aan de orde komen zijn, onder andere, de volgende:
Wat verstaan we onder een voltooid leven? Wat betekent de Art of Dying  voor de moderne mens?
In Nederland bestaat het recht op hulp bij zelfdoding bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Is onze tolerantie voor het lijden en de ongemakken van de ouderdom afgenomen, waardoor de wens dit lijden te beëindigen zich steeds meer voordoet? Moet daarom het recht op hulp worden uitgebreid, wanneer iemand vindt dat zijn leven voltooid is? En heeft een arts, omdat deze daarvoor technisch gezien het beste is geëquipeerd, dan ook een zorgplicht, wanneer de patiënt zijn voltooide leven wil beëindigen?

Aanvang 15.00 uur. Entree € 5,-


(vanaf) 9 maart 2019| Orgelbespeling in de 40-dagentijd in de kerk van Engelbert

HET WORDT AL BIJNA EEN TRADITIEIn de 40-dagentijd voor Pasen zal er op 6 zaterdagen het orgel van de kerk in Engelbert weer bespeeld worden door verschillende organisten.
Dit jaar begint dat op zaterdag 9 maart.  Het is voor iedereen gratis toegankelijk. Alle zes weken op dezelfde tijd n.l. van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
Het is vrije  inloop, dit betekent dat niemand beslist het hele uur moet blijven luisteren.
Het rooster voor de orgelbespelingen ziet er als volgt uit:

9 en 16 maart organist Bart Buist,
23 maart Abel Werkman,
30 maart en 6 april Frits Kaan met een collega en op
13 april Hans Nomen.


17 februari 2019| Lezing door kinderarts Henk van Dijk

HYPNOSE EN KINDEREN, EEN BEVOORRECHTE LEEFTIJDSGROEPHenk van Dijk, kinderarts en hypnotherapeut, zal zijn ervaringen met het gebruik van hypnose als therapeutisch middel voor kinderen met ons delen.
Hij is bijna 40 jaar actief als kinderarts en past al 17 jaar hypnose toe in zijn praktijk bij verschillende problemen.
Voor de pauze zal hij een algemene inleiding geven over hoe het kan dat het effect heeft en daarbij voorbeelden uit de eigen praktijk gebruiken. Na de pauze volgt een korte algemene demonstratie met vrijwilligers om te laten zien dat het oproepen van trance een vorm van communicatie is die in principe door iedereen geleerd kan worden.

Entree € 5,-
Aanvang: 15.00 uur


Oudere activiteiten...